Veysel EKMEN

Veysel EKMEN, mesleki kariyerine 1984 yılında başlamıştır. Bu süreç içerisinde vergi, denetim, danışmanlık ve muhasebe alanlarında farklı sektörlerdeki şirketlere katkılar sunmuştur.

Veysel EKMEN, şirketlerin kurumsallaşması, muhasebe sistemlerinin oluşturulması, finansal raporlama ve mali yorum konularında uzmanlaşmıştır.
Şirketler hukuku uygulamaları konusunda tecrübe ve birikine sahiptir.

Veysel EKMEN, birçok şirketin yönetim ve denetim kurullarında da görev almıştır. 2003-2016 yılları arasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Bunun yanında 2012-2016 yılları arasında İller Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak hizmet etmiştir.

Halen Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi'dir.

EĞİTİM
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (Lisans)
ÜYELİKLER
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)
Meslekte Birlik İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği (Kurucu)
Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (Kurucu)