KAİM MEZUN BİLGİ FORMU

KAİM İÇİN BİR DAKİKA!

Değerli Mezunlarımız/ Mensuplarımız

Kaim Vakfı’mızın akademi, sanat ve kültürel alanlarda yapacağı bir çok faaliyetleri sizlere daha yakından duyurabilmek ve sizlerle etkin bir iletişimde kalabilmek için, sizleri aşağıdaki linki verilen Bilgi Formunu doldurmaya davet ediyoruz.

1-) KAİM Vakfı; mezun bilgi formlarından edindiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat çerçevesinde gerekli hizmeti sağlıklı biçimde sunmak maksadıyla yasal hak ve yükümlülükler kapsamında işlemeyi, gerektiğinde aktarmayı ve ilgili verilerin işlenmesinin sona ermesi halinde ise imha etmeyi kabul ve beyan eder.

2-) Vakıf, yukarıda anlatılan amaca yönelik çalışmalar doğrultusunda KVKK md.5.2 ve 6.2 gereği kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve imha edilmesi süreci ile ilgili olarak mezun bilgi formu sahibinin açık rızasını talep etmektedir.

3-) Mezun bilgi formu sahibi; KAİM Vakfı ile paylaştığı kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verilerinin Vakıf ile kurduğu ilişki kapsamında; kurduğu ilişkinin amacı ile bağlantılı olarak bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Vakfın yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, ilgili idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin vermektedir.

KVKK metninde ki tüm açıklamalar mezun bilgi formu dolduran kişiler tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kabul edilir.

MEZUN BİLGİ FORMU