BELGE YÜKLEME...

DOKTORA,Y.LİSANS,LİSANS BURSİYERLERİN YÜKLEMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Transkript (onaylı,yeni tarihli,hazırlık ve 1.sınıflar muaf)
 • Banka IBAN numarası (hesap kendi adınıza ait olmalı)
 • Kimlik fotokopisi.(önlü - arkalı)
 • Öğrenci belgesi(yeni tarihli,e-devlet veya okul onaylı)

LİSE BURSİYERLERİN YÜKLEMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Öğrenci belgesi (yeni tarihli,e-devlet veya okul onaylı)
 • Kimlik fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Banka IBAN numarası ( hesap öğrencinin kendi adına kayıtlı olması mecburidir.)

1-) Evrakların,26 Kasım'a kadar,www.kaim.org.tr web sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.Yüklenecek dosyalar (pdf ,png,doc,jpg )formatında ve 2mb.dan büyük olmamalıdır.

2-) Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir.

3-) Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

4-) İstenilen tüm belgeler sisteme yükleme yapılmadığı takdirde bursiyere ödeme yapılmayacaktır.

5-)Başvurular, sadece Vakfımızınwww.kaim.org.trinternet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.kaim.org.tradresine yüklemeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur
 • KAİM Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda iştirak etmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

1-) Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı Burs Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Yönetim kurulu tarafından bursun kesilmesine karar verebilir. Yönetim kurulu bu hususta takdir hakkını haizdir.


2-) Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Yönetim kurulu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapabilir ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verebilir.

BELGE YÜKLEME ve SONUÇ ÖĞRENME...TIKLAYINIZ