Kaim Vakfı Hakkında

Kanunî Sultan Süleyman'ın 950 H/ 1543 tarihli vakfiyesindeki vakıf duası: "Her kimse ki vakıfların bekâsına özen ve gelirlerinin artmasına itina gösterirse;bağışlayıcı olan yüce Allah'ın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve her türlü tehlikeden muhafaza olunsun."

HAKKIMIZDA:

Kadıköy İmam Hatipliler ( KAİM ) Vakfı, “İmam Hatip Nesline” hizmeti önceleyen bir anlayışla kendini VATANA, MİLLETİNE ve TÜM İNSANLIĞA iyiliği ve güzellikleri yaymak şuuruyla vakfeden bir grup KADIKÖY İMAM HATİPLİ öncü mezunlarla kurulmuş bir vakıftır.

Kuruluş tarihinin 28 Şubat 2018 olması “28 Şubat”ın olumsuz izlerine rağmen İmam Hatiplilerin nasıl da DİMDİK, VAKUR, KARARLI ve ŞAHSİYETLİ duruşunu koruduğunu ve bundan sonra da bu onurlu duruşun ilelebet KAİM olacağı vurgusu vardır. Bin yıl sürmesi umut edilen, fakat toplumun değerleriyle kavgalı bir zümrenin on yıl bile sürdüremediği bir yapıya karşın Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunlarının birlikteliğinden doğmuş KAİM VAKFI, toplumla barışık, köklerindeki medeniyet filizlerini yeşertmeye namzet, milletine sevdalı, ümmete ve tüm insalığa hayrı, güzelliği ve iyiliği yaymak için koşan İYİLİK ÖNCÜSÜ bir harekettir.

İmam yaşadığı toplumun öncüsüdür, önderidir, lideridir. İyilikte öncü olmak/ örnek olmak, bizden sonra yapılan/ yapılacak tüm iyiliklere hissedar olmaktır.

Hatip, güzel konuşandır. Güzeli iyiliği yaymak için konuşmak, iletişim kurmak, kardeş olmak kenetlenmek gerekir.

Yeryüzünde yardımsever, tevazu sahibi, bilge ve güzel ahlaklı insanların çoğalması için, Değişim, Gelişim, Birlik ve Kardeşlik olgusuna dair güzel bir başlangıçtır KAİM VAKFI.

İyilikler Daim Vakfımız Kaim Olsun...