Komisyonlar

BURS KOMİSYONU BAŞKANLIĞI:

Komisyon Başkanı:Veysel EKMEN

Mezunlarımızdan üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve akademik kariyere devam edenlere burs verir.

Burslarla ilgili kriterleri belirler.

Bursiyer faaliyetlerini belirler.

Burs bulma ile ilgili çalışmalar yapar.

KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI:

Komisyon Başkanı: Mehmet ALTUNKILIÇ

Vakfın mali yapısını güçlendirir.

Ayni ve nakdi gelirleri koordine eder.

Vakfın gelişimini sağlar.

MEZUN İLİŞKİLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI:

Komisyon Başkanı: Recep TUTAL

Mezunlarımızın vakfımıza katılımlarını koordine eder.

Mezunlar ile vakfımızın ilişkilerini güçlendirir.

Mezunlar arası koordinasyonu sağlar.

EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI:

Komisyon Başkanı: Tuğba Işık ERCAN

Mezunlarımıza ve mensuplarımıza eğitim faaliyetleri düzenler.

Vakıf adına yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerini ve eğitimi destekleyici faaliyetlerini koordine eder.

Kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal, akademik ve mesleki eğitimler düzenler.